Mewn 100 gair, dywedwch wrthym am y lle sy’n golygu’r rhan fwyaf i chi ar hyd taith yr afon, neu i adrodd stori ffuglen – rhywbeth y gallwch ddychmygu ei fod yn digwydd neu a ddigwyddodd. Gall eich stori fod yn Gymraeg neu’n Saesneg.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn rhannu eich stori ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol. Byddai’n braf siarad â chi am eich stori ar ôl i chi gyflwyno, os ydych yn hapus â hynny.