Treganna, Caerdydd - Oriel Canfas

23 Awst 2021

Mae Oriel Canfas yn oriel celfyddyd gyfoes wedi’i leoli yn Nhreganna, Caerdydd yn arddangos detholiad eang o ddisgybliaethau celf. Cwmni cydweithredol o artistiaid sydd yn rhedeg yr Oriel ac ar y safle mae stiwdios ac ystafell ddysgu, gwneud fe unigryw gyfoes orielyn yr Dinas o Gaerdydd.